Tuncel Kurtiz

Acting

2007

Asi

- Cemal Ağa
2011

Muhteşem Yüzyıl

- Ebussuud Efendi
2009

Ezel

- Ramiz Karaeski