Oye Motti

February 11, 2021

Oye Motti

40 minutes

Urdu
February 11, 2021

Rasam

May 1, 2014

Rasam

40 minutes

Urdu
May 1, 2014

Do Naina

October 3, 2012

Mujhay Sandal Kar Do

November 14, 2011

Mujhay Sandal Kar Do

20 minutes

Urdu
November 14, 2011